Gespreksleiding

 • 130227 - volle zaal deelnemers Raad in stellingU organiseert een symposium en bent op zoek naar een gespreksleider.
 • Voor uw congres zoekt u een enthousiaste en representatieve dagvoorzitter.
 • U houdt een werkbijeenkomst en zoekt een moderator die de bijeenkomst in goede banen leidt.

Gespreksleiding op maat

Voor deze en andere vormen van gespreksleiding kunt u bij mij terecht. Ik ben u graag  van dienst om van uw symposium, congres of werkbijeenkomst een succes te maken. Uw wensen staan centraal, zonder dat ik het oog verlies voor de technische zaken van de bijeenkomst, zoals het bewaken van de tijd, een goede introductie en afkondiging van de sprekers. Uiteraard bereid ik me ook inhoudelijke voor op het onderwerp, zodat ik deelnemers prikkel om hun steentje bij te dragen.

Meer informatie

Graag ga ik met u in gesprek over wat ik als gespreksleider voor u kan betekenen. Neem contact op om te horen wat de mogelijkheden zijn.

Ervaring

In het verleden werkte ik mee aan:

 • de leiding van vakgroepdagen van de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde (in het engels – 2023).
 • de begeleiding van een intervisiegroep van griffiers in Noord-Nederland (sinds 2020)
 • de coaching van een griffier (2021)
 • het leiden van het afscheidsymposium “De zichtbare griffier” van Josee Gehrke, griffier van De Wolden (maart 2020)
 • het (bege)leiden van verschillende cursussen, congressen en bijeenkomsten van de faculteit Rechtsgeleerdheid als onderdeel van mijn functie als  coördinator Juridisch Postacademisch Onderwijs, waaronder een online cursus AVG voor de Rechtbank Noord-Nederland (2020) en dagvoorzitter bij het gaswinningscongres (2019)
 • voorzitten van de bijeenkomst van de NVRR Kring Noord met als thema handhaving (november 2019)
 • leiden van een teambuildingsbijeenkomst van de griffie van gemeente De Wolden (februari 2018 en maart 2019)
 • bijeenkomst NVRR Kring Noord met als thema spraakmakend onderzoek (november 2017 – dagvoorzitter)
 • bijeenkomst NVRR Kring Noord met als thema integriteit (november 2016 – dagvoorzitter)
 • overleg tussen Drentse griffiers en vertegenwoordigers van gemeenschappelijke regelingen om te komen tot afstemming over werkwijzen (september 2016)
 • jaarcongres van de NVRR (april 2016 – dagvoorzitter)
 • de presentatie ‘verwacht meer van je griffier’ bij de raad op zaterdag, een bijeenkomst van de VNG (januari 2016 – inleiding en gespreksleiding)
 • bijeenkomst NVRR Kring Noord en de VB Noord over ‘ de meerwaarde va burgerkracht en burgerparticipatie (november 2015 – dagvoorzitter)
 • bijeenkomst voor raadsleden over integriteit door raadslid.nu (februari 2015 – discussieleider)
 • visie- en strategiebespreking rekenkamercommissie Haarlem (december 2016 – gespreksleider)
 • bijeenkomst NVRR Kring Noord met als titel ‘Ex ante onderzoek: doen of niet doen?’  (november 2014 – dagvoorzitter)
 • bijeenkomst NVRR Kring Noord over Innovatief Rekenkameronderzoek 2.0 (mei 2014 – dagvoorzitter)
 • het Wilhelminaberaad, georganiseerd door de Stichting Prinsessendag. Een bijeenkomst voor vrouwen die geïnteresseerd zijn in een functie in het openbaar bestuur (augustus 2013 – dagvoorzitter)
 • bijeenkomst NVRR Kring Noord over het selecteren van onderwerpen voor rekenkameronderzoek (juni 2013 – dagvoorzitter)
 • congres ‘De raad in stelling‘, een bijeenkomst voor zeven gemeenteraden over de decentralisaties in het sociale domein (27 februari 2013 – dagvoorzitter)
 • bijeenkomst NVRR Kring Noord over versnelling van het onderzoeksproces (9 november 2012 – werkgroepleider)
 • bijeenkomst NVRR Kring Noord over de samenwerking tussen rekenkamers en onderzoekbureaus (4 maart 2011 – werkgroepleider)
 • ik verzorgde verder diverse workshops. Zie voor meer informatie daarover het kopje workshops & trainingen.