Ervaring

In het verleden werkte ik mee aan:

 • het leiden van het afscheidsymposium “De zichtbare griffier” van Josee Gehrke, griffier van De Wolden (maart 2020)
 • voorzitten van de bijeenkomst van de NVRR Kring Noord met als thema handhaving (november 2019)
 • leiden van een teambuildingsbijeenkomst van de griffie van gemeente De Wolden (februari 2018 en maart 2019)
 • bijeenkomst NVRR Kring Noord met als thema spraakmakend onderzoek (november 2017 – dagvoorzitter)
 • bijeenkomst NVRR Kring Noord met als thema integriteit (november 2016 – dagvoorzitter)
 • overleg tussen Drentse griffiers en vertegenwoordigers van gemeenschappelijke regelingen om te komen tot afstemming over werkwijzen (september 2016)
 • jaarcongres van de NVRR (april 2016 – dagvoorzitter)
 • de presentatie ‘verwacht meer van je griffier’ bij de raad op zaterdag, een bijeenkomst van de VNG (januari 2016 – inleiding en gespreksleiding)
 • bijeenkomst NVRR Kring Noord en de VB Noord over ‘ de meerwaarde va burgerkracht en burgerparticipatie (november 2015 – dagvoorzitter)
 • bijeenkomst voor raadsleden over integriteit door raadslid.nu (februari 2015 – discussieleider)
 • visie- en strategiebespreking rekenkamercommissie Haarlem (december 2016 – gespreksleider)
 • bijeenkomst NVRR Kring Noord met als titel ‘Ex ante onderzoek: doen of niet doen?’┬á (november 2014 – dagvoorzitter)
 • bijeenkomst NVRR Kring Noord over Innovatief Rekenkameronderzoek 2.0 (mei 2014 – dagvoorzitter)
 • het Wilhelminaberaad, georganiseerd door de Stichting Prinsessendag. Een bijeenkomst voor vrouwen die ge├»nteresseerd zijn in een functie in het openbaar bestuur (augustus 2013 – dagvoorzitter)
 • bijeenkomst NVRR Kring Noord over het selecteren van onderwerpen voor rekenkameronderzoek (juni 2013 – dagvoorzitter)
 • congres ‘De raad in stelling‘, een bijeenkomst voor zeven gemeenteraden over de decentralisaties in het sociale domein (27 februari 2013 – dagvoorzitter)
 • bijeenkomst NVRR Kring Noord over versnelling van het onderzoeksproces (9 november 2012 – werkgroepleider)
 • bijeenkomst NVRR Kring Noord over de samenwerking tussen rekenkamers en onderzoekbureaus (4 maart 2011 – werkgroepleider)
 • ik verzorgde verder diverse workshops. Zie voor meer informatie daarover het kopje workshops & trainingen.