Over

“Velen kunnen betogen, weinigen een gesprek voeren.”

Altijd spreken we met elkaar, omdat we het oneens zijn en elkaar willen overtuigen. Omdat we ervaringen willen delen of van elkaar willen leren. De thema’s waarover we spreken zijn oneindig. Van de dagelijkse dingen tot grote filosofische zaken.

Het is de vraag of twee mensen die tegen elkaar spreken ook daadwerkelijk in gesprek zijn. Een gesprek bestaat niet alleen uit spreken, het bestaat voor een net zo groot deel uit luisteren. Pas wanneer spreken en luisteren met elkaar in evenwicht zijn, is sprake van een gesprek.

original-logos_2014_Jan_4567-675021Over Dicentis

Ik heb Dicentis opgericht om met meer mensen in gesprek te komen en om aan lopende gesprekken een bijdrage te leveren. Dat kan zijn als gespreksleider, door mensen echt met elkaar in gesprek te brengen. Of door een groep geinteresseerden deelgenoot te maken van mijn kennis, bijvoorbeeld op het gebied van het openbaar bestuur of rekenkamers. Een andere mogelijkheid is het presenteren van een congres of symposium, de plek waar mensen elkaar ontmoeten.

Dicentis maken die ontmoetingen voor mij mogelijk. Ik hoop ook u binnenkort te ontmoeten. Via Dicentis!

Over Ina Middelkamp

Ik richtte in november 2013 Dicentis op omdat ik op zoek was naar een manier om mijn kennis te delen met anderen en mijn vaardigheden in te zetten voor anderen.

Ik studeerde Juridische Bestuurswetenschappen in Groningen en behaalde mijn meesterstitel in 2006. Op dat moment was ik al in dienst bij Pro Facto, waar ik bij vele overheidsinstanties over de vloer kwam voor onderzoek. In 2009 maakte ik de oversteek naar de Gemeente Westerveld. Als griffier mag ik de gemeenteraad ondersteunen en adviseren over de invulling van hun taken. Sinds 2016 vervulde ik die rol voor de gemeenteraad van Midden-Drenthe. Vanaf december 2017 werk ik voor de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, sinds 2022 als docent Bestuurskunde. Daarnaast werk ik aan een proefschrift over de aansprakelijkheid van publieke ambtsdragers bij decentrale overheden.

Ik heb gemerkt dat ik zelf de behoefte heb om me te blijven ontwikkelen, bijvoorbeeld door het volgen van opleidingen en cursussen. Zo volgde ik in 2013 volgde ik de basisopleiding mediation bij Caleidoscoop en was ik een periode gecertificeerd mediator. Nog steeds vind ik conflicten en hun oplossing interessant, al ben ik niet meer actief als mediator. Een andere manier om me verder te ontwikkelen is intervisie. Met vijf collega-griffiers ging ik geregeld in gesprek over dilemma’s. Inmiddels mag ik deze groep nu als intervisor begeleiden. Ten slotte was ik actief  als voorzitter van de Kring Noord van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies en actief lid van de Vereniging van Griffiers.

Zie voor mijn complete CV mijn profiel op LinkedIn.