Over Ina Middelkamp

Over Ina Middelkamp

Ik richtte in november 2013 Dicentis op omdat ik op zoek was naar een manier om mijn kennis te delen met anderen en mijn vaardigheden in te zetten voor anderen.

Ik studeerde Juridische Bestuurswetenschappen in Groningen en behaalde mijn meesterstitel in 2006. Op dat moment was ik al in dienst bij Pro Facto, waar ik bij vele overheidsinstanties over de vloer kwam voor onderzoek. In 2009 maakte ik de oversteek naar de Gemeente Westerveld. Als griffier mag ik de gemeenteraad ondersteunen en adviseren over de invulling van hun taken. Sinds 2016 vervulde ik die rol voor de gemeenteraad van Midden-Drenthe. Vanaf december 2017 werk ik voor de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, sinds 2022 als docent Bestuurskunde. Daarnaast werk ik aan een proefschrift over de aansprakelijkheid van publieke ambtsdragers bij decentrale overheden.

Ik heb gemerkt dat ik zelf de behoefte heb om me te blijven ontwikkelen, bijvoorbeeld door het volgen van opleidingen en cursussen. Zo volgde ik in 2013 volgde ik de basisopleiding mediation bij Caleidoscoop en was ik een periode gecertificeerd mediator. Nog steeds vind ik conflicten en hun oplossing interessant, al ben ik niet meer actief als mediator. Een andere manier om me verder te ontwikkelen is intervisie. Met vijf collega-griffiers ging ik geregeld in gesprek over dilemma’s. Inmiddels mag ik deze groep nu als intervisor begeleiden. Ten slotte was ik actief  als voorzitter van de Kring Noord van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies en actief lid van de Vereniging van Griffiers.

Zie voor mijn complete CV mijn profiel op LinkedIn.