Workshops & Trainingen

 • Rekenkamer(commissie) voor gemeenteraden en provinciale staten;
 • Rollen, taken, bevoegdheden gemeenteraad/provinciale staten en college;
 • Aan het werk! wegwijzer door het raads- en statenwerk;
 • Werken voor de volksvertegenwoordiging: trainingen voor griffers, raadsadviseurs en griffiemedewerkers.

Voor deze en andere trainingen & workshops in en  over het lokaal openbaar bestuur kunt u bij Dicentis terecht.

Waarom Workshops  & Trainingen

Zo’n 15 jaar kijk ik nu naar het openbaar bestuur. Het openbaar bestuur is een b(l)oeiende omgeving, waar raads- en statenleden proberen het beste voor hun dorp, stad of provincie te realiseren. Voor raads- en statenleden is de wereld van de politiek een wondere wereld. Alles gaat anders, je staat in de schijnwerpers en vanaf dag 1 gaat het los. Om te voorkomen dat raadsleden voortijdig afknappen op de werkdruk, vreemde omgangsvormen en procedures en de constante druk die de binnen- en buitenwereld op ze legt, sta ik ze graag terzijde.

Daarbij is mijn focus dat volksvertegenwoordigers groeien in hun werk, op de wijze die bij hen past. Mijn motivatie daarbij is dat ik zelf wil  leren en het daarom ook anderen gun om te groeien.

Workshops & Trainingen op maat

Op dit moment ligt het accent bij mijn trainingen op het werk van rekenkamer(commissies), praktische handreikingen voor (startende) raads- en statenleden en trainingen voor griffiers, raadsadviseurs en griffiemedewerkers. Voor deze workshops geldt dat ik deze aanpas aan uw wensen. Uiteraard worden workshops op maat ook geleverd. De workshops zijn altijd een mix van overdracht van kennis en interactie met de deelnemers. Interactie vind ik een belangrijk uitgangspunt bij trainingen, omdat blijkt dat door deelnemers te betrekken de stof beter beklijft.

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op. U vindt de contactgegevens hier.

Ervaring

Ik heb de volgende ervaring met het geven van workshops en trainingen.

 • Voor een detacheeringsbedrijf voor bestuurssecretaresses verzorgde ik een incompanytraining griffiemedewerker (2016, 2017 en 2019)
 • Ik ging met een gemeenteraad in gesprek over vergaderen en samenwerking (2018)
 • Voor de Kring Noord van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies verzorgde ik een onderdeel van de leergang rekenkamerwerk (2016, 2019)
 • Voor de Bestuursacademie Nederland verzorgde ik lesdag in de leergang commissiegriffier (najaar 2015)
 • Voor de Bestuursacademie Nederland verzorgde ik lesdagen in de leergang griffier. (voorjaar en najaar 2015)
 • Namens ProDemos verzorgen van trainingen integriteit (2014, 2015)
 • In de Zomerschool van ProDemos verzorgde ik een training over het thema integriteit. (juli 2014, juli 2015 en juli 2016)
 • Voor de raadsleden van verschillende gemeenten verzorgde ik trainingen over integriteit. (2014, 2018)
 • Ik ging met verschillende groepen griffiers in gesprek over het thema Integriteit. Dit deed ik samen met collega’s voor de commissie Integriteit van de Vereniging van Griffiers. (2011/2012/2013)
 • Op het driehoekscongres voor burgemeesters, griffiers en gemeentesecretarissen voor de drie Noordelijke provincies verzorgde ik een workshop over integriteit. (2012)
 • Voor een intervisiegroep griffiers verzorgde ik een workshop over de rekenkamerfunctie voor gemeenten (2010).

 

Samenwerking

Op gebied van workshops en trainingen werkt Dicentis samen met:

Collectief4mediation