Ervaring

Ik heb de volgende ervaring met het geven van workshops en trainingen.

 • Onderwijs in de vakken Modern Public Management (engels en nederlandstalig), Beleidsanalyse en Organisatie & Bestuur (sinds 2022).
 • Voor een detacheeringsbedrijf voor bestuurssecretaresses verzorgde ik een incompanytraining griffiemedewerker (2016, 2017 en 2019)
 • Ik ging met een gemeenteraad in gesprek over vergaderen en samenwerking (2018)
 • Voor de Kring Noord van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies verzorgde ik een onderdeel van de leergang rekenkamerwerk (2016, 2019)
 • Voor de Bestuursacademie Nederland verzorgde ik lesdag in de leergang commissiegriffier (najaar 2015)
 • Voor de Bestuursacademie Nederland verzorgde ik lesdagen in de leergang griffier. (voorjaar en najaar 2015)
 • Namens ProDemos verzorgen van trainingen integriteit (2014, 2015)
 • In de Zomerschool van ProDemos verzorgde ik een training over het thema integriteit. (juli 2014, juli 2015 en juli 2016)
 • Voor de raadsleden van verschillende gemeenten verzorgde ik trainingen over integriteit. (2014, 2018)
 • Ik ging met verschillende groepen griffiers in gesprek over het thema Integriteit. Dit deed ik samen met collega‚Äôs voor de commissie Integriteit van de Vereniging van Griffiers. (2011/2012/2013)
 • Op het driehoekscongres voor burgemeesters, griffiers en gemeentesecretarissen voor de drie Noordelijke provincies verzorgde ik een workshop over integriteit. (2012)
 • Voor een intervisiegroep griffiers verzorgde ik een workshop over de rekenkamerfunctie voor gemeenten (2010).