Workshops & Trainingen op maat

Op dit moment ligt het accent bij mijn trainingen op het werk van rekenkamer(commissies), praktische handreikingen voor (startende) raads- en statenleden en trainingen voor griffiers, raadsadviseurs en griffiemedewerkers. Voor deze workshops geldt dat ik deze aanpas aan uw wensen. Uiteraard worden workshops op maat ook geleverd. De workshops zijn altijd een mix van overdracht van kennis en interactie met de deelnemers. Interactie vind ik een belangrijk uitgangspunt bij trainingen, omdat blijkt dat door deelnemers te betrekken de stof beter beklijft.