Workshops & Trainingen op maat

Ik kan voor trainingen putten uit mijn activiteiten voor rekenkamer(commissies), mijn ervaring met (startende) raads- en statenleden en griffiers, raadsadviseurs en griffiemedewerkers. Als docent geef ik les in public management en beleidsanalyse. Op al deze thema’s kan ik een workshop voor u verzorgen, die ik aanpas aan uw wensen. Uiteraard worden workshops op maat ook geleverd. De workshops zijn altijd een mix van overdracht van kennis en interactie met de deelnemers. Interactie vind ik een belangrijk uitgangspunt bij trainingen, omdat blijkt dat door deelnemers te betrekken de stof beter beklijft.